نایت اسکین

 در سال 1303 در شهرٍ ستان خوسف متولد و در سه چهار سالگى به دنبال تغییر ماموریت پدر که

 مسئولیت اداره دارائى آن بخش رادر ان زمان به عهده داشت به بیرجند آمده اند . پس از طى

 تحصیلات ابتدائى و متوسطه و دریافت دیپلم ادبى در سال 1325 به استخدام آموزش و پرورش

 بیرجند در آمده است و پس از 33 سال خدمت بازنشسته شده است. وى در سال 1349 به عنوان 

بهترین دبیر انتخاب و از وزیر آموزش و پرورش نشان فرهنگ دریافت داشته است.


    فرزین  شاعرى با ذوق و در قالب‏ هاى گوناگون شعرى طبع آزمائى کرده اما در غزل و قصیده 

گامى فراتر نهاده است . قسمتى از اشعار آقاى فرزین در مجموعه برگ سبز در سال 1358 چاپ 

و منتشر گردیده و قسمت عمده دیگر آن آماده چاپ است،